INSPIRATION

Jag inspiraras av naturens former och färger! Blommor har en speciell plats i mitt hjärta.